Jaap Weg vertelt over zijn werkwijze

Dinsdag 7 juli heeft Jaap Weg zijn werk en werkwijze toegelicht in Atelier Minnigh. Zijn werken zijn te zien in het atelier.

Jaap Weg heeft een eigen universum. Hedendaagse stromingen laten geen zichtbare sporen na in zijn etsen.

Hij maakt geen oplages, maar wel zijn er soms versies te zien.

Jaap Weg vertelde veel over zijn methode en wil graag dat de kijker zijn eigen verhaal toevoegt aan de etsen. Hij wil dit proces in de beschouwer niet storen met zijn uitleg. Om die reden hebben de etsen ook geen titels. Hij wil het visuele verhaal niet overladen met welke tekstuele laag dan ook. Ook zijn signatuur wil hij niet binnen het beeld opnemen. Hij signeert zijn etsen op het passe partout en voegt ook een vingerafdruk toe. Op een van zijn etsen is de vingerafdruk ook in het beeld te zien aan de rand, meege-etst in de plaat.

jw3 Het werk van Jaap Weg

Binnen sommige gecombineerde etsen (twee afdrukken in een passe partout) is de compositie hetzelfde en oppervlakkig bekeken lijkt het “dezelfde” tekening in twee ongeveer gelijke versies. Maar bij nadere beschouwing blijkt de invulling zo anders dat de kijker met verwarring achterblijft. Wat kan de bedoeling zijn geweest dezelfde compositie zo verschillend uit te werken en de afdrukken weer samen te voegen in één lijst. Ook zijn er lijsten waarbinnen gedeelten van andere etsplaaten als collages zijn toegevoegd.

jw2 De graficus Jaap Weg

Jaap Weg werkt zowel op zink als op koperplaten. Voor beide gebruikt hij salpeterzuur. Om te voorkomen dat dit zijn gezondheid schaadt heeft hij het zuren altijd op het balkon gedaan. Hij blijft dit ook doen en zal niet overgaan tot milieuvriendelijk etsen. Het bijten van de plaat in verschillende stadie van de bewerking gaat zo lang door tot de plaat bijna uit elkaar valt.

jw1 Het gesprek

Op de etsen zie je menselijke figuren. Het doet Hans Andringa soms aan het werk van Jeroen Bosch denken. Ook doet bijvoorbeeld de ets met de mens en krukken aan tekeningen van Rembrandt denken. Jaap Weg bevestigt noch ontkent deze associaties.

De boodschap van Jaap Weg is in zijn toelichting wel duidelijk: Ga toch zelf kijken! Daarvoor de volgende blog post.

Curator Hans Andringa.